Khalis Shakar
Pack of 0.5kg Shakar (شکر)

 150  120

  • Khalis Shakkar
  • 500 Gram
  • Powdered Jaggery
  • Brown Palm Sugar Powder
  • Gud Powder

Category: